Podchycení nosných konstrukcí, bourací práce

Podchycení nosných konstrukcí, bourací práce

Vybourání průchodu v nosné zdi panelového domu, podchycení konstrukce. K realizaci je nutný statický posudek.

Zhotovení průchodu v nosné zdi panelového domu.